Nime Ergo nimepäev on 18. mai.

Eesnime Ergo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ergo 466 mehel. Ergo on populaarsuselt 300. mehenimi.

Vanim Ergo on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Ergo on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 39).

Kõige populaarsem on eesnimi Ergo vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,75.

Kõige rohkem on eesnimega Ergo sündinuid juulis, kokku 54.

Kõige populaarsem on eesnimi Ergo Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,23.