Nime Erich nimepäev on 18. mai.

Eesnime Erich statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Erich 301 mehel. Erich on populaarsuselt 387. mehenimi.

Vanim Erich on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Erich on keskmiselt 59 aasta vanune (mediaanvanus on 66).

Kõige populaarsem on eesnimi Erich vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 10,46.

Kõige rohkem on eesnimega Erich sündinuid aprillis, kokku 37.

Kõige populaarsem on eesnimi Erich Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,79.