Nime Erich nimepäev on 18. mai.

Eesnime Erich statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Erich 315 mehel. Erich on populaarsuselt 368. mehenimi.

Vanim Erich on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Erich on keskmiselt 60 aasta vanune (mediaanvanus on 66).

Kõige populaarsem on eesnimi Erich vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,63.

Kõige rohkem on eesnimega Erich sündinuid aprillis, kokku 39.

Kõige populaarsem on eesnimi Erich Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,09.