Nime Erik nimepäev on 18. mai.

Eesnime Erik statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Erik 2298 mehel. Erik on populaarsuselt 70. mehenimi.

Vanim Erik on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Erik on keskmiselt 28 aasta vanune (mediaanvanus on 24).

Kõige populaarsem on eesnimi Erik vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 36,18.

Kõige rohkem on eesnimega Erik sündinuid juulis, kokku 236.

Kõige populaarsem on eesnimi Erik Harju maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 19,52.