Nime Erik nimepäev on 18. mai.

Eesnime Erik statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Erik 2319 mehel. Erik on populaarsuselt 69. mehenimi.

Vanim Erik on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Erik on keskmiselt 28 aasta vanune (mediaanvanus on 25).

Kõige populaarsem on eesnimi Erik vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 36,47.

Kõige rohkem on eesnimega Erik sündinuid juulis, kokku 240.

Kõige populaarsem on eesnimi Erik Harju maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 19,73.