Nime Erika nimepäev on 18. juuli.

Eesnime Erika statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Erika 1225 naisel. Erika on populaarsuselt 155. naisenimi.

Vanim Erika on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Erika on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 54).

Kõige populaarsem on eesnimi Erika vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 14,99.

Kõige rohkem on eesnimega Erika sündinuid juulis, kokku 122.

Kõige populaarsem on eesnimi Erika Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,60.