Nime Erika nimepäev on 18. juuli.

Eesnime Erika statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Erika 1209 naisel. Erika on populaarsuselt 155. naisenimi.

Vanim Erika on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Erika on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 55).

Kõige populaarsem on eesnimi Erika vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 16,35.

Kõige rohkem on eesnimega Erika sündinuid juulis, kokku 120.

Kõige populaarsem on eesnimi Erika Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,75.