Nime Erki nimepäev on 18. mai.

Eesnime Erki statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Erki 1419 mehel. Erki on populaarsuselt 125. mehenimi.

Vanim Erki on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Erki on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige populaarsem on eesnimi Erki vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 24,34.

Kõige rohkem on eesnimega Erki sündinuid juunis, kokku 148.

Kõige populaarsem on eesnimi Erki Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 16,77.