Nime Erki nimepäev on 18. mai.

Eesnime Erki statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Erki 1418 mehel. Erki on populaarsuselt 122. mehenimi.

Vanim Erki on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Erki on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige populaarsem on eesnimi Erki vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 23,39.

Kõige rohkem on eesnimega Erki sündinuid juunis, kokku 148.

Kõige populaarsem on eesnimi Erki Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 17,06.