Nime Erko nimepäev on 18. mai.

Eesnime Erko statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Erko 359 mehel. Erko on populaarsuselt 345. mehenimi.

Vanim Erko on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Erko on keskmiselt 34 aasta vanune (mediaanvanus on 35).

Kõige populaarsem on eesnimi Erko vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,27.

Kõige rohkem on eesnimega Erko sündinuid jaanuaris, kokku 37.

Kõige populaarsem on eesnimi Erko Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,70.