Nime Erle nimepäev on 4. november.

Eesnime Erle statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Erle 213 naisel. Erle on populaarsuselt 532. naisenimi.

Vanim Erle on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Erle on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige populaarsem on eesnimi Erle vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,76.

Kõige rohkem on eesnimega Erle sündinuid aprillis, kokku 27.

Kõige populaarsem on eesnimi Erle Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,59.