Nime Erle nimepäev on 4. november.

Eesnime Erle statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Erle 213 naisel. Erle on populaarsuselt 531. naisenimi.

Vanim Erle on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Erle on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 39).

Kõige populaarsem on eesnimi Erle vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,17.

Kõige rohkem on eesnimega Erle sündinuid aprillis, kokku 27.

Kõige populaarsem on eesnimi Erle Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,57.