Nime Ermo nimepäev on 24. oktoober.

Eesnime Ermo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ermo 237 mehel. Ermo on populaarsuselt 442. mehenimi.

Vanim Ermo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ermo on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige populaarsem on eesnimi Ermo vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,34.

Kõige rohkem on eesnimega Ermo sündinuid mais, kokku 25.

Kõige populaarsem on eesnimi Ermo Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,12.