Nime Ermo nimepäev on 24. oktoober.

Eesnime Ermo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ermo 238 mehel. Ermo on populaarsuselt 437. mehenimi.

Vanim Ermo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ermo on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige populaarsem on eesnimi Ermo vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,57.

Kõige rohkem on eesnimega Ermo sündinuid mais, kokku 25.

Kõige populaarsem on eesnimi Ermo Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,12.