Nime Erna nimepäev on 19. september.

Eesnime Erna statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Erna 231 naisel. Erna on populaarsuselt 511. naisenimi.

Vanim Erna on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Erna on keskmiselt 79 aasta vanune (mediaanvanus on 80).

Kõige populaarsem on eesnimi Erna vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 20,46.

Kõige rohkem on eesnimega Erna sündinuid veebruaris, kokku 26.

Kõige populaarsem on eesnimi Erna Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,73.