Nime Erna nimepäev on 19. september.

Eesnime Erna statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Erna 256 naisel. Erna on populaarsuselt 475. naisenimi.

Vanim Erna on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Erna on keskmiselt 79 aasta vanune (mediaanvanus on 81).

Kõige populaarsem on eesnimi Erna vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 24,77.

Kõige rohkem on eesnimega Erna sündinuid veebruaris, kokku 29.

Kõige populaarsem on eesnimi Erna Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,34.