Nime Erni nimepäev on 13. märts.

Eesnime Erni statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Erni 28 mehel. Erni on populaarsuselt 1267. mehenimi.

Vanim Erni on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Erni on keskmiselt 55 aasta vanune (mediaanvanus on 59).

Kõige populaarsem on eesnimi Erni vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,21.

Kõige rohkem on eesnimega Erni sündinuid jaanuaris, kokku 5.