Nime Erni nimepäev on 13. märts.

Eesnime Erni statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Erni 26 mehel. Erni on populaarsuselt 1341. mehenimi.

Vanim Erni on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Erni on keskmiselt 54 aasta vanune (mediaanvanus on 59).