Nime Ernst nimepäev on 13. märts.

Eesnime Ernst statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ernst 76 mehel. Ernst on populaarsuselt 775. mehenimi.

Vanim Ernst on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ernst on keskmiselt 53 aasta vanune (mediaanvanus on 58).

Kõige populaarsem on eesnimi Ernst vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,70.

Kõige rohkem on eesnimega Ernst sündinuid mais, kokku 10.