Nime Ernst nimepäev on 13. märts.

Eesnime Ernst statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ernst 72 mehel. Ernst on populaarsuselt 809. mehenimi.

Vanim Ernst on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ernst on keskmiselt 53 aasta vanune (mediaanvanus on 59).

Kõige populaarsem on eesnimi Ernst vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,71.

Kõige rohkem on eesnimega Ernst sündinuid mais, kokku 9.