Nime Ervin nimepäev on 13. september.

Eesnime Ervin statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ervin 534 mehel. Ervin on populaarsuselt 275. mehenimi.

Vanim Ervin on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ervin on keskmiselt 47 aasta vanune (mediaanvanus on 53).

Kõige populaarsem on eesnimi Ervin vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,52.

Kõige rohkem on eesnimega Ervin sündinuid augustis, kokku 57.

Kõige populaarsem on eesnimi Ervin Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,20.