Nime Esko nimepäev on 12. juuni.

Eesnime Esko statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Esko 77 mehel. Esko on populaarsuselt 771. mehenimi.

Vanim Esko on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Esko on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige populaarsem on eesnimi Esko vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,62.

Kõige rohkem on eesnimega Esko sündinuid veebruaris, kokku 9.

Kõige populaarsem on eesnimi Esko Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,47.