Nime Esko nimepäev on 12. juuni.

Eesnime Esko statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Esko 76 mehel. Esko on populaarsuselt 779. mehenimi.

Vanim Esko on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Esko on keskmiselt 45 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige populaarsem on eesnimi Esko vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,51.

Kõige rohkem on eesnimega Esko sündinuid veebruaris, kokku 9.

Kõige populaarsem on eesnimi Esko Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,47.