Nime Esme nimepäev on 2. jaanuar.

Eesnime Esme statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Esme 31 naisel. Esme on populaarsuselt 1468. naisenimi.

Vanim Esme on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Esme on keskmiselt 15 aasta vanune (mediaanvanus on 6).

Kõige populaarsem on eesnimi Esme vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,88.

Kõige rohkem on eesnimega Esme sündinuid oktoobris, kokku 5.