Nime Esme nimepäev on 2. jaanuar.

Eesnime Esme statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Esme 33 naisel. Esme on populaarsuselt 1435. naisenimi.

Vanim Esme on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Esme on keskmiselt 15 aasta vanune (mediaanvanus on 6).

Kõige populaarsem on eesnimi Esme vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,86.

Kõige rohkem on eesnimega Esme sündinuid aprillis, kokku 5.