Nime Esta nimepäev on 16. mai.

Eesnime Esta statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Esta 335 naisel. Esta on populaarsuselt 414. naisenimi.

Vanim Esta on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Esta on keskmiselt 65 aasta vanune (mediaanvanus on 65).

Kõige populaarsem on eesnimi Esta vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,22.

Kõige rohkem on eesnimega Esta sündinuid aprillis, kokku 39.

Kõige populaarsem on eesnimi Esta Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,92.