Nime Ester nimepäev on 16. mai.

Eesnime Ester statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ester 1054 naisel. Ester on populaarsuselt 178. naisenimi.

Vanim Ester on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ester on keskmiselt 60 aasta vanune (mediaanvanus on 64).

Kõige populaarsem on eesnimi Ester vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 18,77.

Kõige rohkem on eesnimega Ester sündinuid mais, kokku 104.

Kõige populaarsem on eesnimi Ester Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,53.