Nime Eugen nimepäev on 17. juuni.

Eesnime Eugen statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eugen 99 mehel. Eugen on populaarsuselt 694. mehenimi.

Vanim Eugen on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Eugen on keskmiselt 48 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige populaarsem on eesnimi Eugen vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,84.

Kõige rohkem on eesnimega Eugen sündinuid aprillis, kokku 15.