Nime Eugen nimepäev on 17. juuni.

Eesnime Eugen statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eugen 93 mehel. Eugen on populaarsuselt 701. mehenimi.

Vanim Eugen on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Eugen on keskmiselt 48 aasta vanune (mediaanvanus on 50).

Kõige populaarsem on eesnimi Eugen vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,11.

Kõige rohkem on eesnimega Eugen sündinuid jaanuaris, kokku 13.

Kõige populaarsem on eesnimi Eugen Lääne-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,19.