Nime Eva nimepäev on 24. detsember.

Eesnime Eva statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eva alla viiel mehel ja 1994 naisel. Eva on populaarsuselt 12096. mehenimi ja 83. naisenimi.

Vanim Eva on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Eva on keskmiselt 33 aasta vanune (mediaanvanus on 33).

Kõige populaarsem on eesnimi Eva vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 40,01.

Kõige rohkem on eesnimega Eva sündinuid aprillis, kokku 190.

Kõige populaarsem on eesnimi Eva Harju maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,72.