Nime Eva nimepäev on 24. detsember.

Eesnime Eva statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eva alla viiel mehel ja 1954 naisel. Eva on populaarsuselt 7093. mehenimi ja 85. naisenimi.

Vanim Eva on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Eva on keskmiselt 33 aasta vanune (mediaanvanus on 34).

Kõige populaarsem on eesnimi Eva vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 37,50.

Kõige rohkem on eesnimega Eva sündinuid aprillis, kokku 185.

Kõige populaarsem on eesnimi Eva Harju maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,45.