Nime Evald nimepäev on 3. oktoober.

Eesnime Evald statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Evald 240 mehel. Evald on populaarsuselt 436. mehenimi.

Vanim Evald on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Evald on keskmiselt 69 aasta vanune (mediaanvanus on 72).

Kõige populaarsem on eesnimi Evald vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 11,39.

Kõige rohkem on eesnimega Evald sündinuid septembris, kokku 30.

Kõige populaarsem on eesnimi Evald Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,39.