Nime Evald nimepäev on 3. oktoober.

Eesnime Evald statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Evald 261 mehel. Evald on populaarsuselt 414. mehenimi.

Vanim Evald on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Evald on keskmiselt 70 aasta vanune (mediaanvanus on 72).

Kõige populaarsem on eesnimi Evald vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 14,82.

Kõige rohkem on eesnimega Evald sündinuid septembris, kokku 34.

Kõige populaarsem on eesnimi Evald Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,69.