Nime Eve nimepäev on 24. detsember.

Eesnime Eve statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eve 2973 naisel. Eve on populaarsuselt 40. naisenimi.

Vanim Eve on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Eve on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 58).

Kõige populaarsem on eesnimi Eve vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 62,84.

Kõige rohkem on eesnimega Eve sündinuid juunis, kokku 284.

Kõige populaarsem on eesnimi Eve Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 37,67.