Nime Eve nimepäev on 24. detsember.

Eesnime Eve statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eve 3006 naisel. Eve on populaarsuselt 41. naisenimi.

Vanim Eve on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Eve on keskmiselt 56 aasta vanune (mediaanvanus on 56).

Kõige populaarsem on eesnimi Eve vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 59,31.

Kõige rohkem on eesnimega Eve sündinuid juunis, kokku 286.

Kõige populaarsem on eesnimi Eve Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 38,18.