Nime Eveli nimepäev on 24. detsember.

Eesnime Eveli statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eveli 465 naisel. Eveli on populaarsuselt 346. naisenimi.

Vanim Eveli on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Eveli on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige populaarsem on eesnimi Eveli vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 10,71.

Kõige rohkem on eesnimega Eveli sündinuid juulis, kokku 49.

Kõige populaarsem on eesnimi Eveli Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,04.