Nime Eveli nimepäev on 24. detsember.

Eesnime Eveli statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eveli 464 naisel. Eveli on populaarsuselt 346. naisenimi.

Vanim Eveli on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Eveli on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige populaarsem on eesnimi Eveli vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 10,45.

Kõige rohkem on eesnimega Eveli sündinuid juulis, kokku 49.

Kõige populaarsem on eesnimi Eveli Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,97.