Nime Evelin nimepäev on 24. detsember.

Eesnime Evelin statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Evelin 1651 naisel. Evelin on populaarsuselt 106. naisenimi.

Vanim Evelin on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Evelin on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige populaarsem on eesnimi Evelin vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 29,13.

Kõige rohkem on eesnimega Evelin sündinuid mais, kokku 170.

Kõige populaarsem on eesnimi Evelin Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 14,71.