Nime Evelin nimepäev on 24. detsember.

Eesnime Evelin statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Evelin 1651 naisel. Evelin on populaarsuselt 105. naisenimi.

Vanim Evelin on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Evelin on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige populaarsem on eesnimi Evelin vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 31,47.

Kõige rohkem on eesnimega Evelin sündinuid mais, kokku 170.

Kõige populaarsem on eesnimi Evelin Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,29.