Nime Evert nimepäev on 3. oktoober.

Eesnime Evert statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Evert 240 mehel. Evert on populaarsuselt 436. mehenimi.

Vanim Evert on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Evert on keskmiselt 17 aasta vanune (mediaanvanus on 12).

Kõige populaarsem on eesnimi Evert vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,60.

Kõige rohkem on eesnimega Evert sündinuid aprillis, kokku 31.