Nime Evert nimepäev on 3. oktoober.

Eesnime Evert statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Evert 234 mehel. Evert on populaarsuselt 442. mehenimi.

Vanim Evert on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Evert on keskmiselt 17 aasta vanune (mediaanvanus on 11).

Kõige populaarsem on eesnimi Evert vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,10.

Kõige rohkem on eesnimega Evert sündinuid aprillis, kokku 31.