Nime Evi nimepäev on 24. detsember.

Eesnime Evi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Evi 1578 naisel. Evi on populaarsuselt 111. naisenimi.

Vanim Evi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Evi on keskmiselt 74 aasta vanune (mediaanvanus on 74).

Kõige populaarsem on eesnimi Evi vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 67,52.

Kõige rohkem on eesnimega Evi sündinuid augustis, kokku 155.

Kõige populaarsem on eesnimi Evi Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 23,64.