Eesnime Eliisa statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Eliisa 170 naisel. Eliisa on populaarsuselt 581. naisenimi.

Vanim Eliisa on vanuserühmas 40–44, noorim vanuserühmas 0–4.

Eliisa on keskmiselt 20 aasta vanune (mediaanvanus on 19).

Kõige populaarsem on eesnimi Eliisa vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,10.

Kõige rohkem on eesnimega Eliisa sündinuid märtsis, kokku 20.

Kõige populaarsem on eesnimi Eliisa Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,68.