Nime Ella nimepäev on 10. veebruar.

Eesnime Ella statistika

2022. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ella 525 naisel. Ella on populaarsuselt 299. naisenimi.

Vanim Ella on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ella on keskmiselt 59 aasta vanune (mediaanvanus on 67).

Kõige populaarsem on eesnimi Ella vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 24,74.

Kõige rohkem on eesnimega Ella sündinuid novembris, kokku 52.

Kõige populaarsem on eesnimi Ella Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,72.