Eesnime Evelyn statistika

2020. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Evelyn 479 naisel. Evelyn on populaarsuselt 316. naisenimi.

Vanim Evelyn on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Evelyn on keskmiselt 37 aasta vanune (mediaanvanus on 39).

Kõige populaarsem on eesnimi Evelyn vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 10,99.

Kõige rohkem on eesnimega Evelyn sündinuid märtsis, kokku 49.

Kõige populaarsem on eesnimi Evelyn Lääne-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,06.