Nime Feliks nimepäev on 14. jaanuar.

Eesnime Feliks statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Feliks 269 mehel. Feliks on populaarsuselt 409. mehenimi.

Vanim Feliks on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Feliks on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 57).

Kõige populaarsem on eesnimi Feliks vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,34.

Kõige rohkem on eesnimega Feliks sündinuid aprillis, kokku 29.

Kõige populaarsem on eesnimi Feliks Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,14.