Nime Feliks nimepäev on 14. jaanuar.

Eesnime Feliks statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Feliks 263 mehel. Feliks on populaarsuselt 416. mehenimi.

Vanim Feliks on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Feliks on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 56).

Kõige populaarsem on eesnimi Feliks vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,42.

Kõige rohkem on eesnimega Feliks sündinuid aprillis, kokku 29.

Kõige populaarsem on eesnimi Feliks Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,27.