Nime Fred nimepäev on 29. oktoober.

Eesnime Fred statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Fred 529 mehel. Fred on populaarsuselt 276. mehenimi.

Vanim Fred on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Fred on keskmiselt 29 aasta vanune (mediaanvanus on 30).

Kõige populaarsem on eesnimi Fred vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,36.

Kõige rohkem on eesnimega Fred sündinuid mais, kokku 61.

Kõige populaarsem on eesnimi Fred Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,50.