Nime Fredi nimepäev on 29. oktoober.

Eesnime Fredi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Fredi 146 mehel. Fredi on populaarsuselt 571. mehenimi.

Vanim Fredi on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Fredi on keskmiselt 21 aasta vanune (mediaanvanus on 20).

Kõige populaarsem on eesnimi Fredi vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,15.

Kõige rohkem on eesnimega Fredi sündinuid septembris, kokku 17.

Kõige populaarsem on eesnimi Fredi Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,90.