Nime Fredi nimepäev on 29. oktoober.

Eesnime Fredi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Fredi 142 mehel. Fredi on populaarsuselt 576. mehenimi.

Vanim Fredi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Fredi on keskmiselt 22 aasta vanune (mediaanvanus on 25).

Kõige populaarsem on eesnimi Fredi vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,21.

Kõige rohkem on eesnimega Fredi sündinuid septembris, kokku 16.

Kõige populaarsem on eesnimi Fredi Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,51.