Eesnime Galina statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Galina 8057 naisel. Galina on populaarsuselt 8. naisenimi.

Vanim Galina on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Galina on keskmiselt 66 aasta vanune (mediaanvanus on 67).

Kõige populaarsem on eesnimi Galina vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 211,54.

Kõige rohkem on eesnimega Galina sündinuid jaanuaris, kokku 788.

Kõige populaarsem on eesnimi Galina Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 183,91.