Nime Georg nimepäev on 23. aprill.

Eesnime Georg statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Georg 1085 mehel. Georg on populaarsuselt 158. mehenimi.

Vanim Georg on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Georg on keskmiselt 25 aasta vanune (mediaanvanus on 18).

Kõige populaarsem on eesnimi Georg vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 20,15.

Kõige rohkem on eesnimega Georg sündinuid mais, kokku 109.

Kõige populaarsem on eesnimi Georg Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,31.