Nime Georg nimepäev on 23. aprill.

Eesnime Georg statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Georg 1082 mehel. Georg on populaarsuselt 155. mehenimi.

Vanim Georg on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Georg on keskmiselt 25 aasta vanune (mediaanvanus on 17).

Kõige populaarsem on eesnimi Georg vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 20,63.

Kõige rohkem on eesnimega Georg sündinuid mais, kokku 109.

Kõige populaarsem on eesnimi Georg Harju maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,34.