Nime Gerda nimepäev on 17. märts.

Eesnime Gerda statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Gerda 670 naisel. Gerda on populaarsuselt 264. naisenimi.

Vanim Gerda on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Gerda on keskmiselt 28 aasta vanune (mediaanvanus on 28).

Kõige populaarsem on eesnimi Gerda vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 14,12.

Kõige rohkem on eesnimega Gerda sündinuid veebruaris, kokku 70.

Kõige populaarsem on eesnimi Gerda Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,35.