Nime Gerda nimepäev on 17. märts.

Eesnime Gerda statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Gerda 674 naisel. Gerda on populaarsuselt 260. naisenimi.

Vanim Gerda on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Gerda on keskmiselt 28 aasta vanune (mediaanvanus on 28).

Kõige populaarsem on eesnimi Gerda vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,12.

Kõige rohkem on eesnimega Gerda sündinuid veebruaris, kokku 71.

Kõige populaarsem on eesnimi Gerda Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 11,76.