Nime Gerhard nimepäev on 3. jaanuar.

Eesnime Gerhard statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Gerhard 71 mehel. Gerhard on populaarsuselt 815. mehenimi.

Vanim Gerhard on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Gerhard on keskmiselt 23 aasta vanune (mediaanvanus on 16).

Kõige populaarsem on eesnimi Gerhard vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,01.

Kõige rohkem on eesnimega Gerhard sündinuid augustis, kokku 12.