Nime Gert nimepäev on 3. jaanuar.

Eesnime Gert statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Gert 1046 mehel ja alla viiel naisel. Gert on populaarsuselt 159. mehenimi ja 12643. naisenimi.

Vanim Gert on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Gert on keskmiselt 32 aasta vanune (mediaanvanus on 33).

Kõige populaarsem on eesnimi Gert vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 18,17.

Kõige rohkem on eesnimega Gert sündinuid juulis, kokku 110.

Kõige populaarsem on eesnimi Gert Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 14,71.