Nime Gert nimepäev on 3. jaanuar.

Eesnime Gert statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Gert 1045 mehel ja alla viiel naisel. Gert on populaarsuselt 162. mehenimi ja 12846. naisenimi.

Vanim Gert on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Gert on keskmiselt 33 aasta vanune (mediaanvanus on 34).

Kõige populaarsem on eesnimi Gert vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 16,29.

Kõige rohkem on eesnimega Gert sündinuid juulis, kokku 110.

Kõige populaarsem on eesnimi Gert Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,29.