Nime Gertrud nimepäev on 17. märts.

Eesnime Gertrud statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Gertrud 188 naisel. Gertrud on populaarsuselt 573. naisenimi.

Vanim Gertrud on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Gertrud on keskmiselt 23 aasta vanune (mediaanvanus on 23).

Kõige populaarsem on eesnimi Gertrud vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,56.

Kõige rohkem on eesnimega Gertrud sündinuid märtsis, kokku 22.

Kõige populaarsem on eesnimi Gertrud Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,65.