Nime Greta nimepäev on 13. juuli.

Eesnime Greta statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Greta 208 naisel. Greta on populaarsuselt 543. naisenimi.

Vanim Greta on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Greta on keskmiselt 27 aasta vanune (mediaanvanus on 25).

Kõige populaarsem on eesnimi Greta vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,03.

Kõige rohkem on eesnimega Greta sündinuid jaanuaris, kokku 23.

Kõige populaarsem on eesnimi Greta Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,33.