Nime Grete nimepäev on 13. juuli.

Eesnime Grete statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Grete 1315 naisel. Grete on populaarsuselt 144. naisenimi.

Vanim Grete on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Grete on keskmiselt 24 aasta vanune (mediaanvanus on 23).

Kõige populaarsem on eesnimi Grete vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 23,61.

Kõige rohkem on eesnimega Grete sündinuid märtsis, kokku 130.

Kõige populaarsem on eesnimi Grete Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 13,55.