Nime Grete nimepäev on 13. juuli.

Eesnime Grete statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Grete 1306 naisel. Grete on populaarsuselt 143. naisenimi.

Vanim Grete on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Grete on keskmiselt 23 aasta vanune (mediaanvanus on 22).

Kõige populaarsem on eesnimi Grete vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 24,44.

Kõige rohkem on eesnimega Grete sündinuid märtsis, kokku 130.

Kõige populaarsem on eesnimi Grete Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,96.