Nime Guido nimepäev on 15. juuni.

Eesnime Guido statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Guido 340 mehel. Guido on populaarsuselt 362. mehenimi.

Vanim Guido on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Guido on keskmiselt 55 aasta vanune (mediaanvanus on 57).

Kõige populaarsem on eesnimi Guido vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,46.

Kõige rohkem on eesnimega Guido sündinuid juunis, kokku 38.

Kõige populaarsem on eesnimi Guido Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,75.