Nime Gunnar nimepäev on 8. jaanuar.

Eesnime Gunnar statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Gunnar 862 mehel. Gunnar on populaarsuselt 192. mehenimi.

Vanim Gunnar on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Gunnar on keskmiselt 52 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige populaarsem on eesnimi Gunnar vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 14,36.

Kõige rohkem on eesnimega Gunnar sündinuid mais, kokku 87.

Kõige populaarsem on eesnimi Gunnar Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,35.