Nime Gunnar nimepäev on 8. jaanuar.

Eesnime Gunnar statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Gunnar 845 mehel. Gunnar on populaarsuselt 195. mehenimi.

Vanim Gunnar on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Gunnar on keskmiselt 53 aasta vanune (mediaanvanus on 53).

Kõige populaarsem on eesnimi Gunnar vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 14,09.

Kõige rohkem on eesnimega Gunnar sündinuid mais, kokku 85.

Kõige populaarsem on eesnimi Gunnar Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,20.