Nime Gustav nimepäev on 28. august.

Eesnime Gustav statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Gustav 443 mehel. Gustav on populaarsuselt 310. mehenimi.

Vanim Gustav on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Gustav on keskmiselt 16 aasta vanune (mediaanvanus on 7).

Kõige populaarsem on eesnimi Gustav vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 22,66.

Kõige rohkem on eesnimega Gustav sündinuid novembris, kokku 53.

Kõige populaarsem on eesnimi Gustav Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,17.