Nime Häli nimepäev on 22. veebruar.

Eesnime Häli statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Häli 71 naisel. Häli on populaarsuselt 974. naisenimi.

Vanim Häli on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Häli on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 39).

Kõige populaarsem on eesnimi Häli vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,92.

Kõige rohkem on eesnimega Häli sündinuid juunis, kokku 8.

Kõige populaarsem on eesnimi Häli Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,04.