Nime Halja nimepäev on 27. aprill.

Eesnime Halja statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Halja 33 naisel. Halja on populaarsuselt 1430. naisenimi.

Vanim Halja on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 35–39.

Halja on keskmiselt 69 aasta vanune (mediaanvanus on 73).

Kõige populaarsem on eesnimi Halja vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,36.

Kõige rohkem on eesnimega Halja sündinuid septembris, kokku 8.