Nime Haljand nimepäev on 9. juuni.

Eesnime Haljand statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Haljand 26 mehel. Haljand on populaarsuselt 1341. mehenimi.

Vanim Haljand on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 35–39.

Haljand on keskmiselt 69 aasta vanune (mediaanvanus on 71).