Nime Hallar nimepäev on 9. juuni.

Eesnime Hallar statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hallar 23 mehel. Hallar on populaarsuselt 1427. mehenimi.

Vanim Hallar on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 25–29.

Hallar on keskmiselt 48 aasta vanune (mediaanvanus on 45).

Kõige populaarsem on eesnimi Hallar vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,52.