Nime Hallar nimepäev on 9. juuni.

Eesnime Hallar statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hallar 23 mehel. Hallar on populaarsuselt 1418. mehenimi.

Vanim Hallar on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 20–24.

Hallar on keskmiselt 47 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige populaarsem on eesnimi Hallar vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,62.