Nime Halliki nimepäev on 3. märts.

Eesnime Halliki statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Halliki 27 naisel. Halliki on populaarsuselt 1590. naisenimi.

Vanim Halliki on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Halliki on keskmiselt 54 aasta vanune (mediaanvanus on 58).

Kõige populaarsem on eesnimi Halliki vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,65.

Kõige rohkem on eesnimega Halliki sündinuid jaanuaris, kokku 5.