Nime Hando nimepäev on 17. jaanuar.

Eesnime Hando statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hando 115 mehel. Hando on populaarsuselt 638. mehenimi.

Vanim Hando on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Hando on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige populaarsem on eesnimi Hando vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,65.

Kõige rohkem on eesnimega Hando sündinuid juunis, kokku 15.

Kõige populaarsem on eesnimi Hando Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,69.