Nime Hanna nimepäev on 15. august.

Eesnime Hanna statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hanna alla viiel mehel ja 1699 naisel. Hanna on populaarsuselt 7093. mehenimi ja 100. naisenimi.

Vanim Hanna on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Hanna on keskmiselt 24 aasta vanune (mediaanvanus on 23).

Kõige populaarsem on eesnimi Hanna vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 33,08.

Kõige rohkem on eesnimega Hanna sündinuid septembris, kokku 160.

Kõige populaarsem on eesnimi Hanna Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,34.