Nime Hannes nimepäev on 24. juuni.

Eesnime Hannes statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hannes 1424 mehel. Hannes on populaarsuselt 124. mehenimi.

Vanim Hannes on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Hannes on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige populaarsem on eesnimi Hannes vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 18,31.

Kõige rohkem on eesnimega Hannes sündinuid aprillis, kokku 143.

Kõige populaarsem on eesnimi Hannes Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 17,07.