Nime Hannes nimepäev on 24. juuni.

Eesnime Hannes statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hannes 1422 mehel. Hannes on populaarsuselt 120. mehenimi.

Vanim Hannes on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Hannes on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige populaarsem on eesnimi Hannes vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 18,19.

Kõige rohkem on eesnimega Hannes sündinuid aprillis, kokku 142.

Kõige populaarsem on eesnimi Hannes Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 17,74.