Nime Hanno nimepäev on 22. oktoober.

Eesnime Hanno statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Hanno 322 mehel. Hanno on populaarsuselt 370. mehenimi.

Vanim Hanno on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Hanno on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 47).

Kõige populaarsem on eesnimi Hanno vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,27.

Kõige rohkem on eesnimega Hanno sündinuid mais, kokku 35.

Kõige populaarsem on eesnimi Hanno Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,20.